XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Centrum Badań Polarnych

Centrum Badań Polarnych

CBP_kolor.jpg

 cbp-b1.jpg

Konferencja w Toruniu