XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Europejska Rada Polarna

epb-logo.png

Europejska Rada Polarna (EPB) jest niezależną organizacją skupiającą się na głównych strategicznych działaniach priorytetowych zarówno w Arktyce, jak i na Antarktyce. Wśród obecnych członków EPB należy wymienić instytucje badawcze, agencje finansujące, akademie naukowe oraz organizacje polarne w Europie.

Od roku 2015 EPB stała się niezależną jednostką, której sekretariat podlega pod Niderlandzką Organizację Badań Naukowych (NWO). Utworzona w roku 1995 EPB stanowiła Radę Ekspercką w obrębie Europejskiej Fundacji naukowej, mającej na celu doradztwo strategiczne odnośnie zagadnień związanych z Arktyką i Antarktyką.

Założeniem EPB jest silna i spójna akademicka społeczność polarna w Europie, w których decyzje wypływające na regiony polarne lub na które wpływ mają regiony polarne są podejmowane przez niezależne, ścisłe i terminowe decyzje w obrębie EPB.

Misją EPB jest poprawa europejskiej współpracy naukowej dotyczącej Arktyki i Antarktyki poprzez optymalizację wykorzystania europejskiej infrastruktury naukowej. Promujemy współpracę wielostronną pomiędzy naszymi członkami, a także zapewniamy jeden punkt kontaktowy dla globalnej polarnej społeczności naukowej. Pogłębiamy zbiorową wiedzę odnośnie zagadnień polarnych, głównie w kontekście ich znaczenia dla społeczeństwa w Europie. (Źródło: http://www.europeanpolarboard.org/)

Dowiedz się więcej...

Konferencja w Toruniu