XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

logoklubpolarny.gif

Cele Klubu Polarnego

  1. Szerzenie wiedzy o krajach polarnych.
  2. Propagowanie idei badań i eksploracji polarnych oraz popularyzacja polskich osiągnięć na tym polu.
  3. Utrzymywanie kontaktów między uczestnikami wypraw polarnych.

Środki i sposoby działania

  1. Inicjatywa podejmowania akcji poznawczej i badawczej w obszarach polarnych, udzielanie rad w sprawach polarnych organizacjom, instytucjom i osobom prywatnym, przede wszystkim członkom Klubu.
  2. Ocena wszystkich poczynań w kraju, które dotyczą poznawania i badania obszarów polarnych.
  3. Utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi organizacjami polarnymi za granicą.
  4. Organizowanie konferencji i sympozjów na tematy polarne.
  5. Zbieranie materiałów do historii polskich wypraw polarnych i udziału Polaków w badaniu obszarów polarnych. Prowadzenie archiwum i biblioteki Klubu.
  6. Organizowanie dla członków Klubu poznawczo-turystycznych wyjazdów w obszary polarne.

Członkowie Klubu Polarnego

Członkiem Klubu może być każdy, kto interesuje się zagadnieniami polarnymi, poznawczo lub badawczo i kto potwierdził te zainteresowania swoją obecnością w obszarach polarnych.

Członkowie – organizatorzy Klubu zostali ustaleni na pierwszym zebraniu Klubu w dniu 29 marca 1974 roku we Wrocławiu.

Członków Klubu przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Rada Klubu.

Członkiem Klubu może zostać tylko ten, kto jest jednocześnie członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. (Źródło: http://www.klubpolarny.pl)

Dowiedz się więcej...

Konferencja w Toruniu