XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Konkurs

Konkurs na najlepszą prezentację i poster

Prezentacje i postery zostaną ocenione przez Komitet Naukowy Sympozjum, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone.

Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia!

Konferencja w Toruniu