XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Opłata konferencyjna

800 PLN - opłata regularna

400 PLN - doktoranci, studenci, pracownicy emerytowani

Obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, dwa obiady, udział w uroczystej kolacji, koncercie z kolacją oraz wycieczkach.

Termin płatności 1lipca 2021.

 

W przypadku przelewu bankowego opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 koniecznie z dopiskiem Sympozjum Polarne - Toruń

 

Uwaga: W razie rezygnacji z udziału w Sympozjum (po 1 lipca 2021) po dokonanej wpłacie - brak możliwości zwrotu dokonanej wpłaty.

 

Szczegóły płatności i rejestracji oraz przesyłania streszczeń po zalogowaniu!

ZALOGUJ

Konferencja w Toruniu