XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Polskie Konsorcjum Polarne

 Pkpol_polski.png

Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol) jest porozumieniem 16 instytucji naukowych, które połączyły swoje siły dla efektywnego badania obszarów polarnych w celu lepszego poznania zmian zachodzących w ich środowisku przyrodniczym oraz ich oddziaływania na inne obszary Ziemi. W skład Konsorcjum wchodzi obecnie 11 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych. Konsorcjum współpracuje ściśle z Komitetem Badań Polarnych PAN, który patronował jego powstawaniu.

Cele działalności PKPol

Celem działalności Polskiego Konsorcjum Polarnego jest efektywna współpraca polskiego środowiska naukowego, skupionego wokół polarystyki w zakresie:

  • pozyskiwania funduszy na badania naukowe,
  • wspólnego prowadzenia projektów badawczych,
  • wypracowania najlepszych praktyk działania logistyki,
  • organizacji ekspedycji,
  • wzmocnienia pracy polskich stacji polarnych.

Planowana jest również współpraca z sektorem gospodarczym dla zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce oraz udział w przedsięwzięciach edukacyjnych, popularyzujących nauki polarne w społeczeństwie.

Istotnym elementem działania PKPol jest także nacisk na kształcenie i rozwój młodego pokolenia badaczy polarnych.

Zainicjowana konsolidacja ma również wzmocnić pozycję Polski w nauce  światowej poprzez poszerzenie współpracy międzynarodowej  w Arktyce i Antarktyce. (Źródło: https://www.pkpolar.pl)

Dowiedz się więcej...

 

 

Konferencja w Toruniu