XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Komitety

Patronat Honorowy:

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala

Prezydent Torunia - Michał Zaleski

Komitet Honorowy:

 • Dr hab. Marek Kejna, prof. UMK - Dziekan WNoZiGP
 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki - Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN
 • Mgr Agnieszka Kruszewska – Przewodnicząca Polskiego Konsorcjum Polarnego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Migała - Prezes Klubu Polarnego PTG
 • Prof. dr hab. Jacek Jania – Uniwersytet Śląski

Komitet Naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Wysota – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • dr hab. Robert Bialik – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • dr hab. Paweł Bylina, prof. PW - Politechnika Warszawska
 • dr hab. Mariusz Grabiec – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Jacek Jania – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Lewandowski – Instytut Geofizyki PAN w Warszawie
 • dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Michał Łuszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Wojciech Majewski, prof. PAN – Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie
 • dr Jakub Małecki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Migała – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Piotr Owczarek, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Maria Olech – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jacek Siciński – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Anna Styszyńska, prof. PG – Politechnika Gdańska
 • dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Walczowski, prof. PAN – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • dr hab. Michał Węgrzyn - Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Wiesław Ziaja – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: dr hab., Ireneusz Sobota. prof. UMK 

 • dr hab. Andrzej Araźny 
 • dr Jadwiga Biegańska
 • dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
 • mgr Michał Kwiatkowski
 • dr Bożena Pius
 • dr Krzysztof M. Różański
 • mgr inż. Tomasz Siekierski 
 • dr Adam Solarczyk
Konferencja w Toruniu