XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Program ramowy konferencji

17.11.2021

Icebreaker - 18.00-  (Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", ul. Gagarina 37a)

18.11.2021

8.00-10.00 – Rejestracja

10.00-10.30 – Uroczyste otwarcie XXXVIII Sympozjum Polarnego

10.30-12.30 – Sesja Plenarna 

12.30-13.00 – Przerwa kawowa

13.00-14.30 – Sesje tematyczne 

14.30-16.00 – Obiad

16.00-17.30 – Sesje tematyczne

17.30-17.45 – Przerwa kawowa

17.45-19.00 – Sesja Posterowa

20.00-2.00 - Uroczysta kolacja

19.11.2021

9.00-10.30 – Sesje tematyczne

10.30-10.45 – Przerwa kawowa

10.45-12.00 – Sesja Jubileuszowa z okazji 45-lecia Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie 

12.15 -12.15 – Przerwa kawowa

12.15-13.30 – Sesja Plenarna

13.30-13.45 – Przerwa kawowa

13.45-15.00 – Sesje tematyczne

15.00-16.00 – Obiad

16.00-17.00 – Polskie Konsorcjum Polarne  - otwarte warsztaty

17.00-18.30 – Otwarte posiedzenie Klubu Polarnego PTG i Uroczyste zamknięcie Sympozjum

18.30-20.00 - Posiedzenie Komitetu Badań Polarnych PAN

20.11.2021

10.00-13.00 Wycieczka - Zwiedzanie Torunia - Gotyk na dotyk

 

PKPol_symp_polar_2021_fin.jpg

 

Uwaga! Podczas konferencji będzie działał punkt informacyjny nt. EU-PolarNet 2

EU-PolarNet2_graf.jpg

Zapraszamy do punktu informacyjnego nt. EU-PolarNet 2 podczas Sympozjum Polarnego!
 
Nadrzędnym celem EU-PolarNet 2 jest wypracowanie podstaw wspólnej polityki europejskiej w zakresie badań oraz wieloaspektowej obecności w obszarach polarnych (w tym wspólna strategia działań, rozważna polityka wobec regionów polarnych, eksperckie doradztwo naukowe europejskim i narodowym gremiom decyzyjnym oraz upowszechnianie tych działań w społeczeństwie). Rezultatem projektu będzie utworzenie i długotrwałe utrzymanie European Polar Coordination Office (EPCO), biura koordynującego realizację europejskiej strategii polarnej. Koordynatorem projektu jest Alfred Wegener Institute (AWI) w Niemczech - dr Nicole Biebow. Na poziomie krajowym koordynatorem jest Centrum Studiów Polarnych z siedzibą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, służąc całemu środowisku polarników w Polsce.

 

 

Konferencja w Toruniu