XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Program ramowy konferencji

17.11.2021

Icebreaker - 18.00-  (Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", ul. Gagarina 37a)

18.11.2021

8.00-10.00 – Rejestracja

10.00-10.30 – Uroczyste otwarcie XXXVIII Sympozjum Polarnego

10.30-12.30 – Sesja Plenarna 

12.30-13.00 – Przerwa kawowa

13.00-14.30 – Sesje tematyczne 

14.30-16.00 – Obiad

16.00-17.30 – Sesje tematyczne

17.30-17.45 – Przerwa kawowa

17.45-19.00 – Sesja posterowa

20.00 - Uroczysta kolacja

19.11.2021

9.00-10.30 – Sesje tematyczne

10.30-11.00 – Przerwa kawowa

11.00-12.15 – Sesja plenarna

12.15 -12.30 – Przerwa kawowa

12.30-13.30 – Sesja Jubileuszowa z okazji 45-lecia Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie 

13.30-13.45 – Przerwa kawowa

13.45-15.10 – Sesje tematyczne

15.10-16.00 – Obiad

16.00-17.00 – Polskie Konsorcjum Polarne  - otwarte warsztaty

17.00-18.00 – Otwarte posiedzenie Klubu Polarnego PTG

18.00-18.30 – Uroczyste zamknięcie Sympozjum

18.30-20.00 - Posiedzenie Komitetu Badań Polarnych PAN

20.11.2021

10.00-13.00 Wycieczka - Zwiedzanie Torunia - Gotyk na dotyk

 

Konferencja w Toruniu